Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Arkivdagen 2020 - FRITID - funn fra kommunale arkiv

Fritidsreise i østerled til vår store nabo Russland.
Arkivdagen markeres i Skandinavia i november. 
Normalt har vi hatt arrangement sammen med samarbeidspartnere. I år er det et bittelite virus som gjør at vi må tenke alternativt. 
Tema i år er "Fritid". Kommunale arkiv og fritid? Hva finner man av fritidssysler i offentlige arkiv og i kommunalt arkiv arkiv? Vi har dykket i en kommunes arkiv på jakt etter spor av fritidssysler. Sør-Varanger - en utrolig fasinerende kommune. Grensekommune mot både Finland og Russland. Kontakt over grensene opp gjennom tiden. Historier om spionasje fra virkeligheten. Villere og mer dramatisk enn Hollywood selv klarer å filmatisere. Tilflyttere fra sør. Gruvesamfunn fra begynnelsen av 1900-tallet med en ordentlig boost-økonomi. I kjølvannet fulgte arbeiderkamp. Faktisk ble en av landes første fagforeninger dannet nettopp her - Nordens klippe. Russland var nær og strømningene som førte til den Russiske revolusjon, fant veien over grensen til taigaens vestligste område, Sør-Varanger. Vi finner vi sosialisme og kommunisme sterkt i kommunen. 
Midt i all storpolitikken lever folk sitt daglige liv. Spor ser vi kommunens arkiv. 

Skolen er en aktiv og viktig aktør rundt folks hverdagsliv. Lærere finner man ofte som drivkrefter for mang en samlende aktivitet. I skolestyrets arkiv finner vi et tilbud fra det lokale reisebyrå fra 1990. 

Muren i Berlin ble revet året før. Gorbatsjov hadde jobbet med sine reformer glasnost, perestrojka og demokratizatsija som bl.a. medførte avslutning av den kalde krig. Internasjonalt arbeidet han for nedrustning av atomvåpen. I 1990 fikk Gorbatsjov Nobels fredspris for sitt langvarige arbeid med omstillingspolitikk. Gorbatsjov ble Sovjetunionens siste president. Han oppløste Sovjetunionen og opp steg Russland i 1991.  

I vårt hjørne av verden, hadde vi levd med streng grensekontroll. Russland var betraktet som et stengt land for den vanlige befolkningen. Vår 20 mil lange grense mot Russland, var der det var størst forskjell i levestandard mellom folk på hver side av en landegrense i hele verden. Til tross for at Russland har befolkning med meget høy utdanning. Gorbatjovs politiske arbeid medførte at vi faktisk kunne reise i østerled til Murmansk og Arkangelsk. Byer vi hadde hørt om fra Pomor-tiden før den russiske revolusjon i 1917. Nå kunne vi reise på fritids-tur i østerled som dokumentet i skolestyret arkiv viser.