Arkivplan


Arkivplan

Alle kommuner er pålagt å ha en arkivplan (Arkivforskriften §2-2). Arkivplanen skal vise hva arkivet omfatter, hvordan det er organisert og hvilke instrukser, rutiner og regler som gjelder for arkivarbeidet i kommunen. Planen skal også vise hvilke arkivserier og elektroniske systemer som finnes i kommunen.

IKA Finnmark holder arkivplankurs og kan veilede kommunene og fylkeskommunen innen arkivplanarbeidet deres.

IKA Finnmark kan også tilby kommunene og fylkeskommunen en webbasert arkivplanmal. Du finner mer informasjon om denne på www.arkivplan.no


 

Webmaster
Skriv ut