SEMINAR - ELEKTRONISKE ARKIVER 23. OKTOBER - VADSØ

IKAF holdte seminar om elektronisk arkiv i Vadsø, 23.oktober.

Seminaret hadde to hoved temaer :

 • Foranalyse ved overgang til elektronisk arkiv
  • Aktiviteter i prosjekt elektronisk arkiv, foranalysens plass i prosjektet
  • Hva er en foranalyse og hvorfor?
  • Gjennomgang av de viktigste momentene
   Arkivorganisering/arkivdanning, Rammer Noark-4.1, Prosesstyring, Rutiner, mm

 • Interkommunalt samarbeid - organisering og arkivhåndtering -
  • Juridiske rammebetingelser
  • Organ- og organisasjonsformer
  • Organisering av samarbeid/samhandling mellom ulike organ
  • Vedtekter

Kari Remseth i IKA-Trøndelag var foreleser og 19 deltakere fra 11 kommuner i Finnmark, både arkiv- og IT ansvarlig, deltok.

Det var velgjennomført seminaret. Det kom flere spørsmål fra deltakerne underveis, og diskusjonene var veldig aktiv. IKAF fikk flere positive tilbakemeldinger, blant annet "lærerikt", "et meget bra seminar!".

Tips en venn Skriv ut