Gratulerer østsamer med åpning av eget museum – endelig!

Äʹvv Skoltesamisk museum

Det har virkelig vært en langdryg byggeprosess. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2005. I 2007 ble grunnsteinen lagt ned av minister Bjarne Håkon Hansen, arbeids-og inkluderingdepartement. 2009 var bygget ferdig, men et museumsbygg er et teknisk avansert bygg. Klimaanlegg for passe på rett temperatur og fuktighet for gjenstandene, sikring mot brann og innbrudd, kontroll på belysning m.m. Vi kjenner kravene igjen i forhold til et arkiv-bygg. Det tekniske anlegget fungerte ikke tilfredsstillende og det var byggetekniske feil som medførte lekkasjer. Endelig er alt rettet opp i og Äʹvv Skoltesamisk museum er ferdigstilt.

Østsamer (også kalt skoltesamer) er en samisk minoritet som bebor området fra Polmak og hele Kolahalvøya samt nord-øst i Finland. Reindrift, fiske og fangst er hovednæringene. En eldgammel fisketradisjon, livjelak eller käpälä-fisket i Skoltefossen med kastenot etter laks, er en østsamisk kulturtradisjon aktiv selv i dag.

Etter hvert som innvandring sørfra og landegrensene ble trukket her nord, ble østsamene fordrevet fra og fikk sine områder sterk begrenset. I dag har vi i Norge østsamer i Øst-Finnmark med Neiden som hovedsete. Tradisjonelt har de vært russisk-ortodoks troende og med eget språk. I Neiden har vi St. Georgs kapell på bare 13 m2 fra 1565. Her er det årlig russisk-ortodoks gudstjeneste på norsk jord.

I anledningen åpning av eget museum, er det naturlig for oss dukke i vårt depot for å se om vi har noe kommunalt materiale som kan hedre østsamer i slik en anledning. Et arkiv er så mye mer enn bare papir. I arkivet til skolesjefen i Sør-Varanger, fant vi en film om reinflytting i Neiden så gammel som fra 1937.

Vi besøker gjerne denne perlen av et bygg for å bli kjent med østsamisk kultur.

Reinsamling i Neiden 1937, videoopptak