KAI og forskning

Foredragene på KAI KONFERANSEN 8-10 SEPT09 KIRKENES

Her ligger foredragene på KAI konferensen 8-10 september 2009, Kirkenes.

Tirsdag 08. September

Asta – Hvordan er funksjonaliteten utviklet i forbindelse med Arkivportalen.
   Ole Myhre-Hansen, Asta Stiftelsen

Standardisering av arkivskaperkoder i kommunal sektor.
   Steinar Marvik, IKA Kongsberg

Arkivplan.no – rapport veien videre
   Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal

Onsdag 09. September

Sesjon 1
Digitalt fortalt – kulturminne løypa
   Jan Aakvik, IKA Møre og Romsdal her

Møtebokprosjektet
   Snorre Øvrebø, Fylkesarkivet i Sogn og fjordane

Sesjon 2
Bevaringsplaner – privatarkiver, erfaringer fra Vestfold
   Marit Slyngstad, Fylkesarkivet Vestfold her

Forskning i KAI - skal en drive med forskning historisk og arkivfaglig?
   Inge Manfred Bjørlin, Aust-Agder kulturhistoriske senter her

Sesjon 3
Sletting / kassasjon i et personvernperspektiv.
   Asle Tveiti, Personvernombud, Vefsn kommune

Nav – hva gjør vi med kommunale sosialklient - arkiv.
   Turid Holen, IKA Vest Agder her

Felles
Endringsvilje og muligheter. Ny måte å presentere våre fag på
   Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg

KDRS (Kommunalt digitalt ressurssenter) – felles e-depot
   Arnt Olav Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal

Program på hurtigruten MS Finnmarken
Digitaliseringsmeldinga i et ABM perspektiv
   Bjørn Bering, ABM-utvikling her


Digitaliseringsmeldinga i et regionsperspektiv
   Anne Aune, Fylkesarkivet i Hordaland

Digitaliseringsenheten, implementering i formidling og bevaring
   Stig Brunstad, Bergen Byarkiv her

Digitaliseringsmeldingen, signaler og utfordringer for kommunalsektor i
   Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal