Gratulere Finland 100 år

Idag er det 100 år siden Finland løsrev seg fra Russland og ble en egen nasjon. 
Finland, en del av Skandinavia og Norden, men så helt annerledes. Her i nord har det til alle tider vært utstrakt kontakt også etter at landegrenser ble trukket. Handel har vært viktig. Folk har også flyttet imellom i jakt på bedre utkomme. 
 

LysogKake.jpg  Kake.jpg


Vi har dukket i vårt depot for å se om vi har noen prosjekt som Finland og Norge har samarbeidet om. 
Fra Sør-Varanger kommune, formannskaps saksarkiv fant vi spennende mapper i to arkivbokser. 

ArkivboksCellulosefabrikk.jpg   MellomriksveiArkivboks.jpg
Norsk finsk samarbeid for reisning av en cellulosefabrikk                                                   Mellomriksvei Sør-Varanger - Finland


Mellomriksveien Sør-Varanger - Finland ser ut til å ha startet som et lokalt initiativ på kommunenivå etter personlig kontakt. Det utviklet seg til offisielle møter og videre opp til nasjonal samhandling på høyt nivå. En kommisjon ble nedsatt for å jobbe frem saken. Liketil finner vi i saksmappen, at den ble fremsatt som forslag til tillegg på nasjonalbudsjettet for 1960-61. Saken er dekket både i finsk og norsk presse viser utklipp i arkivmappen. 

Samarbeid over grenser krever tolker og oversettelse av dokumenter. Det ser vi fra arkivet. Dokumenter er oversatt og avskrevet. Dette er fra før kopimaskinens tid. Avskrift ble sirlig tipptappet på skrivemaskin i skrivestuen med en 70-100 anslag i minuttet. Rettemuligheter var ikke som idag, et lite tastetrykk. Nei, frem med viskelær og ble det for mange feil, var det bare å begynne på nytt og på nytt.

Veien ble ikke bygget dengang, men er stadig fremme på den politiske agenda. Ja liketil idag frontes og skrives det om mellomriksveien. 

 

                                                                                   MellomriksveiNasjonalbudsjett.jpg

 

 

                                  MellomriksveiAvis.jpg               MellomriksveiArtikkel.jpg
                                  Artikkel om prosjektet i regoinavisen i Finland.                                               Artikkelen er oversatt til bruk i på norsk side.

                               
 

MellomriksveiOversetting.jpg      MellomriksveiProtokoll.jpg
Brev fra Finland til Sør-Varanger formannskap på finsk. Kopiert - på finsk.                                      Protokoll fra forhandlinger mellom de norske og finske kommisjoner. 

 

2017-12-06 Webmaster