Gratulerer Alta folkehøyskole 100 år!

Alta folkehøyskole, tidligere Øytun folkehøyskole, ble først etablert i Havøysund for 100 år siden, men ble flyttet til Alta i 1967. Jubileet markeres 3.-6. august med et  program hvor deltakerne blir kjent med skolens tilbud og ikke minst Altas rikholdige friluftstilbud.

Folkehøyskoler drives av private organisasjoner, livssynsorienterte eller ideologiske. De er eksamensfri med full pedagogisk frihet, noe som gir et mangfold av linjer, fag og undervisningsformer. Skolene er internatskoler og gjerne plassert noe desentralt. I Norge i dag er det ca 80 folkehøyskoler. Ca 11% av ungdommene går et år på folke-høyskole. Det har også utviklet seg til et tilbud til middelaldrende som søker et friår fra yrkesliv.

Ideen om folkehøyskole, kom fra Danmark hvor verdens første ligger, etablert i 1844. I Norge ble første etablert i 1864. I begynnelsen var nok allmenn folkeopplysning hovedvirke. Å drive en folkehøyskole er krevende økonomisk. Skolene sper på med tilbud om helgekurs, sommerkurs og med utleie til kurs/konferanser, overnatting når det er forenelig med hovedvirksomheten. De senere år har den internasjonale trenden inntatt skolene både når det gjelder linjer og fag, men også mange utenlandske elever.  

Alta folkehøyskole, tidligere Øytun folkehøyskole, ble først etablert i Havøysund for 100 år siden, men ble flyttet til Alta i 1967. Skolen eies av Normisjon, Norges samemisjon og Indremisjonsforbundet. Med beliggenhet nær vidda, er friluftsliv og fag knyttet til det, hovedbasen. Alta folkehøyskole har i dag plass til 112 elever.


Øytun1.jpg
Plantegning av Øytun folkehøyskole fra 1967 (Alta kommune, skolesjefens arkiv)

 

Kan man se spor av Alta folkehøyskole i vårt arkiv?

I Alta kommunes arkiv fra skolesjefen fant vi en mappe med spennende innhold om kontakt mellom Alta folkehøyskole og Alta kommune fra 1967 da skolen ble planlagt bygd i Alta.

Alta på den tiden var en langstrakt kommune med spredt bosetning selv om det også var to store sentre, Elvebakken og Bossekop. Ungdomsskolen lå i sentralt og mange barn måtte bo hjemmefra for skolegang. Dokumentene forteller at hele 104 ungdomsskoleelever må innlosjeres privat sentralt for skoleåret 1968/69 og ytterligere 40 skoleåret etter. Det var vedtatt å bygge et kommunalt internat inne i Alta. Ikke bare til elever var det boligbehov. Hele 17 nye lærere beregnet man å ansette og som man forventet trengte bolig. Her kom Alta folkehøyskole til bygda og skulle etablere seg med skolebygg og et tun av boligkomplekser rett utenfor Bossekop. I påvente av bygging av det kommunale internatet, ble det forhandlet frem en leieavtale mellom Alta folkehøyskole og Alta kommune om 5 leiligheter og 4 hybler for lærere samt hybler for 50 elver på folkehøyskolens område.

Jubileets program.

 

AltaKommuneBrev1   AltaKommuneBrev2