Grunnkurs - Hasvik -

Den 25/26 september har IKAF holdt grunnkurs i Hasvik kommune.

Det var 20 deltagere på kurset med rådmann Sissel Mietinen i spissen. De presenterte forskjellige etater i kommunen. Alle saksbehandlere som var til stede ble informert om hvor viktig det er å ha arkiver i en god ordning og hvor nødvendig det er å behandle dokumenter på en lovpålagt måte.

Tema:
  • Hva er arkiv?
  • Arkivansvar, organisering av arkivarbeidet
  • Elektroniske systemer og arkiv
  • Post, jounalføring og arkivrutiner (daglige rutiner)
  • Arkivbegrenning og kassasjon
  • Arkivserier for skole, barnehage, helse og sosial
  • Behandling av personopplysninger
  • Periodisering og bortsetting
Det var livlige diskusjoner om de forsjkellige emnene på kurset.

IKAF deltok også på møte i Hasvik kommunes arkivplangruppe.