Arkivsøk Smakebiter fra arkivet YouTube

Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Kontaktseminar 2017 presentasjoner

Kontaktseminar 2017 ble arrangert i Alta 26.09 til 27.09. 41 deltakere fra 15 kommuner deltok på årets seminar. Fokus var overgang til digitalt arkiv og offentlighetsloven.

Rammebetingelsene til arkiv er under endring. Flere viktige lovverk som arkivmedarbeidere forvalter, er under utarbeidelse. Mange av kommunene i Finnmark migrerer til nye programversjoner av sentrale saksbehandlingssystemer. I tillegg er det en rivende utvikling av digitale teknologiske løsninger. På årets seminar fikk vi en rask gjennomgang fra Riksarkivet om noen av endringene. Datatilsynet ga oss en innføring i hva norsk tilpasning til EUs personvernforordning vil innebære for oss, samt signalene i ny personopplysningslov. Kurs i offentlighetsloven er noe kommunene stadig etterspør. Advokat Torbjørn Saggau Holm holdt et praktisk rettet kurs om loven.

Plenum

Arkivplanarbeid er viktig å få fullført i Finnmark. Et viktig første steg er kartlegginger av kommunenens organisering, arkiver, saksbehandligssystemer, osv. Vi er nysgjerrige på status i kartlegginger og hvordan arkivledere og -medarbeidere gjør det i praksis. Det var lagt opp til en gruppesesjon om kartlegginger, men også erfaringsutveksling om andre temaer deltakerne var opptatt av, samt gode praktiske tips og fremgangsmåter. Det var godt engasjement i gruppene og mange viktige temaer kom opp. Mange spørsmål dreide seg rundt dette med å selge inn arkivet og arkivfunksjonen i egen organisasjon. Videre hvordan man skal få ledere til å engasjere seg i arkivfaglige spørsmål og utfordringer. Kartleggingsarbeid er gjennomgående påbegynt i kommunene, men trenger oppdatering. Kommunene etterspør IKA Finnmarks assistanse i arbeidet med kartlegginger og arkivrutiner.

Presentasjoner fra foredrag og oppsummering av gruppesesjon følger nedenfor.

Deltakere av gruppesesjon

 

Kari Frodesen er fagdirektør i Riksarkivet. Hun er prosjektleder for SAMDOK, som er Riksarkivarens treårige program for arbeid med helhetlig samfunnsdokumentasjon i Norge.

Arkiv i endring – informasjon fra arkivverket

 

Kari Remseth er selvstendig næringsdrivende innen rådgivning for kommunesektoren. Hun er nestor i arkivarbeid i Norge. Blant annet var hun med på opprettelse av IKA Trøndelag IKS og var daglig leder der i mange år.

Overgang fra papirbasert arkiv til elektronisk arkiv
Arkivplan som kvalitetssikring og internkontroll

 

Roger Storm Mjelde er fagleder for digitalt arkiv ved IKA Finnmark IKS.

Uttrekk fra elektroniske systemer

 

Øystein Steinlien er leder av Sámi arkiiva/Samisk arkiv. Samisk arkiv er en del av Arkivverket og har kontorsted Kautokeino.

Hva er samisk arkiv?

 

Knut Kaspersen er fagdirektør i Datatilsynet.

Personvernforordningen og ny personopplysningslov

 

Advokat Torbjørn Saggau Holm, Alta, holdt kurs i Offentlighetsloven. Til daglig er han kommuneadvokat i Alta kommune.

Offentlighetsloven i hverdagen