Kontaktseminar 2018

Det er mye som skjer i fagfeltet arkiv for tiden.
Fagfeltet «arkiv» omfatter all informasjonsbehandling som skjer i kommunen.
Vi har fått to nye forskrifter som omfatter arkivfaget. En ny arkivlov er under utarbeidelse.
GDPR, personvernsforordningen – hva medfører den for kommunenes informasjonsbehandling og daglige arbeidsrutiner.

Vi inviterer til to dager med fokus spesielt på GDPR samt innsyn.

 

ProgramForside

Årets kontaktseminar   ARKIV I ENDRING  er i Hammerfest 3. og 4. september. 

Målgruppe: rådmann (arkivansvarlig), arkivledere, arkivmedarbeidere, personvernombud og andre kommunalt ansatte som finner seminaret interessant.
 

                     ►  PROGRAM

                     ►  PÅMELDING


Vi forstår at det oppnevnes  personvernombud i kommunene i Finnmark for tiden. Mange har oppnevnt og påbegynt arbeidet.
Arbeidet med GDPR innebærer kartlegging av kommunen, kartlegging av hvor, hvorfor og hvordan personopplysninger behandles, risikovurderinger, rutinegjennomgang og oppdatering, samt utarbeidelse av internkontroll, erklæringer mv. Dette arbeidet krever samarbeid i kommunen. Spesielt ser vi det som rasjonelt for kommunen, at det samarbeides tett med arkivtjenesten og IT i dette arbeidet. Kartlegginger og rutinegjennomgang er det samme som skal gjøres i arkivplanarbeidet, bare med litt annen innfallsvinkel.
På seminaret vil du få oversikt over lovverk, praktisk tilnærming og erfaringer fra kommuner som er godt i gang med arbeidet.

IKA Finnmark IKS startet opp sin virksomhet i september 1998. Vi vil gjerne feire vårt jubileum med de viktigste samarbeidspartnerne i kommunene i Finnmark samt fylkeskommunen – arkivtjenesten.
Deltakerne på seminaret inviteres til jubileumsmiddag 3. september.
 
Ta gjerne kontakt om det er noen spørsmål.
Gunnhild S. Engstad, daglig leder
telefon: 92 67 19 05
mail: gunnhild@ikaf.no

Velkommen til årets seminar.

2018-07-12 Webmaster