Picasa

Lærehefte i samisk sløyd fra Lakselv internatskole

Lærebøker i samisk og i samisk duodji, var mangelfullt tidligere. Lærerne var ikke rådville, men grep blyanten fatt. Resultatet er en perle:

PDS Samesløyd.pptx

Internat og internatskoler har preget utviklingen av Finnmark på hele 1900-tallet. Det første statsinternat i Finnmark ble etablert i 1905. Det siste ble ble lagt ned var Kautokeino i 1999. Hele 1/3 av befolkningen i Finnmark har bodd på internat for å få sin skolegang.

Lakselv internatskole startet opp i februar 1910 og var det sjette statsinternatet i Finnmark som ble satt i drift. Internatet ble rekvirert av tyskerne under krigen og brent høsten 1944. Fra 1947 til 1959 var «Smørstadbrakka» i drift som skole, og nytt internat ble tatt i bruk fra 1964. Behovet for internatet minsket i takt med utbygginger av distriktsskoler og samfunnsutvikling med sentralisering. Lakselv internat ble lagt ned på slutten av 1980-tallet.

I 2014 fikk IKA Finnmark IKS inn en liten eske med arkiv fra Lakselv internatskole. Esken ble oppdaget under opprydding i kjelleren på bygget som tidligere hadde vært internatet. Et av dokumentene viste seg å være en perle av et lærehefte i samisk duodji. Læremider på samisk og i samisk brukskunst var mangelfullt. Sløydlæreren Hedly Mikalsen, utarbeidet selv dette heftet på 1960-tallet. Heftet inneholder forseggjorte og detaljerte tegninger med beskrivelser på samisk. Hedly Mikalsen var fra Skjånes i Gamvik kommune. Han var rektor i en 20 år, fra 1960tallet til uti 1980tallet på Lakselv statsinternat. Han la ned mye arbeid i sitt virke, noe dette heftet er et eksempel på. Han ble hedret med kongens fortjenestemedalje i 1996 for sitt langvarige virke.

 

 

 

Litteratur:

Statsarkivet i Tromsø: Arkiv fra Statens skoleinternat i Lakselv 1955-1988,
http://www.arkivportalen.no/side/aktor/detaljer;jsessionid=uYunVGHByYbBVcnyAmd2nxBj?aktorId=no-a1450-09000000016376

Tjelle, Ingjerd. Bortsendt og internert.

Meløy, Lydolf Lind (1980). Internatliv i Finnmark: skolepolitikk 1900-1940. http://www.nb.no/nbsok/nb/29c97e64ba1c84f01c6e3a6148a30316?index=2#0

Meløy, Lydolf Lind (1940). "Reising og drift av Lakselv og Lebesby internat fram til 1940"

Eget trykk Vadsø 1978. Beddari, Vågå og Wikan; Statsinternatene i Finnmark. Trykk. Skoledirektøren i Finnmark 1989.