Lesesal

Lesesalen finnes i tilknyting til depotet i Lakselv.

Åpningstider
Lesesalen er normalt åpen for publikum mandag til fredag
            kl. 09:00 - 15:00    01.01.-15.05. samt 16.09-31.12. 

              kl. 09:00 - 14:30   16.05.-15.09.

Lesesal_400x301.jpg

Ta alltid kontakt med oss noen dager på forhånd når du ønsker besøke oss for å få innsyn i våre arkiver.
Da får vi forberedt ditt besøk, funnet frem til de arkiv aktuelt for deg og satt av personell.
Alt for at du skal får mest mulig ut av besøket ditt hos oss.