SEMINAR OM ELEKTRONISKE ARKIVER 1. APRIL - ALTA

IKAF inviterer medlemskommunene til seminar om elektronisk arkiv. Seminaret er for både IT-ledere, arkivledere/arkivtjenesten og rådmenn i kommune.

Seminaret inneholder informasjon om avlevering av elektroniske arkivmateriale og om hvordan samarbeidet mellom, arkivtjeneste, IT-avdeling og IKAF skal fungere.

Program:

 1. Avlevering av elektronisk arkiv
  • Arkivloven, forskriften og andre bestemmelser
  • Avleveringsrutiner for saksbehandlings- og fagsystem
  • Presentasjon av datamigreringsverktøy: DEX

 2. Samarbeid mellom arkivtjeneste, IT-avdeling og IKAF
  • Arkivplanlegging
  • Planlegging, datasikkerhets og bruk av elektroniske systemer
  • IKAFs rolle

Tid og sted

 • Tid: Tirsdag 1.april 2008 Kl. 09.30 – 15.30.
 • Sted:Nordlys Hotell Alta i Alta

Seminaret er gratis, men deltakerne må bekoste egne reiseutgifter og dagpakke kr. 345,- inkl lunsj, kaffe. Hvis noen behøver overnatting koster enkeltrom kr.745,-.

Påmelding innen 5. mars til ikaf@ikaf.no eller 78464660