SEMINAR OM ELEKTRONISKE ARKIVER 1. APRIL - ALTA

Første april hadde vi seminar om elektronisk arkiv, i Alta. 37 deltagere fra 16 kommuner i Finnmark var til stedet.

Etter registrering, forklarte Marion Sørensen, IKAF, om regelverk rundt elektronisk arkiv, dvs. arkivloven med forskriften. Kenneth Knutsen og Hallgeir Olsen, sysco, presenterte DEX som et verktøy for å ta datauttrekk fra database i avleverings format til depotinstitusjon.

Etter lunsj fikk deltagerne se en film om datasikkerhet i kommunesektor. Orie Kimura, IKAF, forklarte om IKAFs metode og rutiner om deponering/avlevering av elektronisk arkiv.

Deltagerne ble delt i grupper og diskuterte om oppgavene som er hentet fra Finnmarks kommuner. Diskusjon var aktiv i alle gruppene.

Til slutt presenterte gruppene sin løsning og IKAF og andre komenterte til løsningene.

Seminaret varte ca.6 timer.

IKAF håper at deltagerne har fått nyttig informasjon om elektronisk arkiv og seminaret ble en anledning til å utveksle erfaringer og ideer med arkivarer og IT-konsulenter i andre kommuner.