Hva er IKA Finnmark IKS.

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for alle kommuner i Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune.
Vi skal bistå våre eiere med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene. Vi skal blant annet gi råd om arkivdanning, arkivrutiner og arkivplaner gjennom opplæring og veiledning. I tillegg har vi depot for kommunene med dokumenter fra offentlig kommunal saksbehandling for våre eiere.
Se mer under våre tjenester til venstre.