Styret 2020

Styret 2020

Styret i IKA Finnmark IKS har en bred sammensatt bakgrunn fagmessig og det er ønskelig med både politisk og administrativ representasjon. Vi har normalt 5-6 styremøter i året. Møtene holdes på selskapet kontorsted, sted hvor man også har møte med andre eller et naturlig møtepunkt i forhold til reisevei. Styreverv er for 2 år av gangen. Hvert år rullerer det på hvilke verv som er på valg.

Styreleder:                         Frode Wilhelmsen              Alta                        2019 -  2021
Nestleder:                          Arne Dahler                        Alta                         2020 - 2022
Styremedlem:                    Monica Hauge Stiansen    Hesseng                 2019 -  2021
Styremedlem:                    Marion Høgmo                  Tromsø                   2019 -  2021
Styremedlem:                    Robert Wilhelmsen            Hammerfest          2020 - 2022

1. varamedlem:                 Oddvar Betten                   Varangerbotn          2020 - 2022
2. varamedlem:                 Kari Lene Olsen                 Honningsvåg            2020 - 2022
3. varamedlem:                 Magny Bakken                   Bjørnevatn               2020 - 2022
4. varamedlem:                 Turid Strand                       Vadsø                        2019 - 2021
5. varamedlem:                 Alvar Dunfjell                      Kautokeino              2020 - 2021

Ansattes representant som tiltrer styret med møte-/tale-og forslagsrett, Ane Sætrum med Line P. Korslund som vara.