Arkivsøk Smakebiter fra arkivet

Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

IMG_7391

Vi har en fast 100 % stilling som fagleder for arkivdanning ledig

Alt som vedrører arkiv- og informasjonsforvaltning, er for tiden i stor endring.
Teknologiske løsninger og lovverket er under stadig utvikling.
Vi søker en fagleder som vil være med å veilede våre eierkommuner i dette landskapet.  

Fagleder skal bistå våre eierkommuner med veiledning innen arkivdanning, arkivplanlegging, rådgivning og opplæring i arkivfaglige tema.
En stor del av oppgaven er å forvalte norsk lovgivning om arkiv- og informasjons-forvaltning.
Vi er liten organisasjon og har overlappende ansvarsområder. Arbeidsform er i team med øvrige fagledere. Kontorsted Lakselv.

 

IKA Finnmark IKS, interkommunalt arkiv Finnmark, lokalisert i Lakselv og eies av alle kommunene i Finnmark samt fylkeskommunen i Troms og Finnmark. 
Vi er eiernes kompetansesenter for og tilbyr ulike tjenester innenfor arkiv- og informasjonsforvaltning. Vårt analoge depot er under utbygging med 3 dobling av kapasitet.
I tillegg har vi digitalt depot gjennom eierskap i KDRS. Totalt har vi 4,5 årsverk.

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

- Faglig rådgivning innen arkivdanning og informasjonsforvaltning
- Informasjon og opplæring innenfor fagfeltet for våre eiere o.a.
- Pådriver for å utvikle eiernes arkivplaner, arkivstrategi, bevarings- og kassasjonsplaner, rutiner m.fl.
- Utarbeide og vedlikeholde veiledere, interne rutiner mv innen fagfeltet
- Delta i formidlingsprosjekt av arkivarbeid og -materiale

Stillingen medfører reisevirksomhet og den som blir ansatt må ha førerkort kl. B.
Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innenfor arbeidsområdet.

Kvalifikasjonskrav:

- 3årig høyere utdanning
- Praksis fra offentlig forvaltning
- Kunnskap til kommuners organisering og drift
- God forståelse for saksbehandlingsprosesser og informasjonsforvaltning i offentlig virksomhet
- Gode IKT-kunnskaper og interesse for digitale løsninger
- God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

God relevant erfaring kan kompensere for formelle krav til utdanning.

Vi legger vekt på personlige egenskaper som:

- Proaktiv, systematisk, løsningsorientert og fleksibel
- Gjennomføringsevne
- Utforskende og nysgjerrig
- Jobbe selvstendig og i team både internt og utadrettet
- Interesse for informasjons- og opplæringsarbeid
- Evne til å skape godt samarbeidsklima og god kommunikasjon
- Serviceinnstilt og evne til å formidle kunnskap

Personlig egnethet vektlegges.
Det er ønskelig med samisk eller kvensk språkkompetanse.

Vi tilbyr:

- Spennende, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
- Inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og kollegaer som bryr seg om hverandre
- Kollegier både nasjonalt med andre arkivinstitusjoner og lokalt mot eiernes arkiv og it- personale
- Behjelpelig med å finne bolig
- Dekning av flytteutgifter iht. fylkeskommunalt reglement

Lønn etter avtale. Pensjon i KLP, Kommunal Landspensjonskasse.
I Finnmark gjelder virkemiddelordningen for Finnmark og Nord-Troms med bl.a. ekstra skattefradrag, samt avskrivning på studielån i Statens lånekasse for utdanning.

Menn oppfordres til å søke.
Vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Søknad:

- Søknadsbrev hvor du redegjør for hvordan dine erfaringer og bakgrunn kan bidra til å oppfylle vårt
   mandat samt hvilke målsettinger du har til stilling hos oss
- CV
- 2 til 3 referanser med kontaktinformasjon

                          Søknad sendes på e-post til post@ikaf.no innen 01. september 2021.
                         
Det legges opp til behandling av søknader 1.-20. september med innstilling innen 23. september 2021.


Vi er en offentlig bedrift og søkelisten kan publiseres offentlig.
Det gjøres oppmerksom på det vil bli foretatt en vurdering av søkere som eventuelt ønsker søknaden sin unntatt offentlighet. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort. Jf. Offentlighetsloven.

For nærmere opplysninger om stillingen kan daglig leder Gunnhild S. Engstad kontaktes på tlf. 926 71 905 eventuelt mail: gunnhild@ikaf.no.