Arkivsøk Smakebiter fra arkivet YouTube

Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Hva var på kino idag for 90 års siden?

Fra Hammerfest kommunes arkiv har vi også et arkiv fra Rådhusteatret. Bl.a. står en rekke med unseelige bøker på hylla for Rådhus-arkivet. Hva forteller den lille blå boka?

Rådhusteatret3.jpg        Rådhusteatret1.jpg  

 

Boka viste seg å være oppgjørsbok for forestillinger vist på Rådhusteatret. Et blikk på dagens dato viste at da gikk filmen "Han og Hun". 
Hammerfest Historielag har en rikholdig billedsamling tilgjengelig på nett. Her har de også et bilde fra Rådhusteatret i Hammerfest fra 1922.

Kino var populært på den tiden. Selveste Colosseum kino på Majorstua i Oslo ble åpnet i 1928.  Kino var luksus dengang ser vi av dokumentet. Fornøyelser som kino blebelagt med lukusskatt på 10%. Fra Statisisk sentralbyrås årlige statistikker, finner man litt om levekår i 1928. Bl.a. var gjennomsnittlig dagslønn i 1928 kr. 11,73. Det er nok mange kinoer idag som gjerne skulle hatt 10xsnitt dagslønn i inntekt på sine fremvisninger.  
https://www.ssb.no/a/histstat/aarbok/1928.pdf
https://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_viii_103.pdf