Arkivsøk Smakebiter fra arkivet YouTube

Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Stengt1 (2)

Våre lokaler stenges for besøk fra publikum.

Lakselv har nå en blinkende rød situasjon mht corona/covid-19. Vårt sykehus, Hammerfest sykehus, har utbredt smitte og vi har 8 smittede pr idag i bygda. Det tilsvarer faktisk 200 pr. 100.000, 10 ganger mer enn grensen for røde områder. For din og min sikkerhet, stenger vi våre lokaler for besøk fra publikum.

Det innebærer ikke at du ikke vil bli betjent. Vi har mulighet til å sende ikke-klausulert materiale til deg elektronisk. 

Situasjonen kan medføre at noen tjenester får lengere svartid, slik som veiledning, innsyn i vårt arkivmateriale. Med restriksjoner på reiser, kan vi heller ikke delta på møter eller komme på besøk til din kommune for veiledning.

Likevel er det mye vi kan gjøre. Ta kontakt med oss så vi sammen kan vurdere hvordan vi kan hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha.

Våre leverandører vil få tilgang for nødvendig arbeid. Det er en fordel om besøk kan avtales på forhånd slik at vi vet at vi har personell tilgjengelig på kontoret. 
Vi har lav terskel for hjemmekontor slik situasjon idag er. 

Vi ber om forståelse for de tiltak vi må innføre for å redusere smitterisiko både for deg og for oss. Hjelp oss å hjelpe deg på en trygg og sikker måte.