Møteinnkalling Representantskapsmøte 27.11.23 kl. 1200 (teams)

IKA Finnmark IKS - IKA Finnmárkku IKS - IKA Finmarkku IKS
Møteinnkalling
Utvalg: Representantskap
Møtested: Lakselv - Teams - IKA Finnmark IKS Holmenveien 4 Lakselv
Dato: 27.11.2023
Tidspunkt: 12:00 - 14:00

Møtet er åpent for alle. Men enkelt saker kan lukkes etter lovverket.

Vel møtt!


Saksliste
Utvalgssaksnr.
Tittel
13/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 10052023
14/23 Konstituering
15/23 Orienteringer
16/23 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
17/23 Budsjettregulering
18/23 Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med
møteleder