Styreleder:                         

Frode Wilhelmsen              Alta                       

2023 - 2025


Nestleder:                         

Arne Dahler                        Alta                       

2022 - 2024


Styremedlem:                   

Gunn-Bodil Mathisen         Bjørnevatn            

2023 - 2025


Styremedlem:                   

Marion Høgmo                  Tromsø                  

2023 - 2025


Styremedlem:                   

Robert Wilhelmsen           Hammerfest           

2022 - 2024

 

1. Varamedlem:                

Oddvar Betten                   Varangerbotn         

 2022 - 2024


2. Varamedlem:                

Kari Lene Olsen                 Honningsvåg           

2022 - 2024


3. Varamedlem:                 

Nina Danielsen                   Sør-Varanger         

2022 - 2024


4. Varamedlem:                

Hilde Skanke                      Børselv                   

2023 - 2025


5. Varamedlem:                 

Klemet Klemetsen             Kautokeino               

2023 - 2025

Ansattes representant som tiltrer styret med møte-/tale-og forslagsrett, Ane Sætrum med Line P. Korslund som vara.