Her er skjema til bruk ved avleveringer til oss som hjelpemiddel. Det er også eksempler på utfylling.
 

1) Melding om avlevering med avleveringsliste
    Eksempel på utfylt liste


2) Innholdsliste og samleliste med eksempler på utfylling

skjema.jpg

 

For personregister finner du mer informasjon her:

https://www.ikaf.no/skjema-avleveringsliste-for-personregister.5782316-356893.html