Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Deponering av arkiv

Dagens offentlige arkiver er viktige for nåtid og fremtid. Det er til arkivet vi går for å få dokumentasjon om saksbehandling og grunnlag for avgjørelser. 

IKA Finnmark IKS er depot for arkiv fra kommuner og Troms og Finnmark fylkeskommune. Når kommunene og fylkeskommunen deponerer arkiv hos oss, forestår vi forvaltningen av arkivmaterialet. Kommunene og fylkeskommunen er ansvarlige og har råderetten over sine arkiv også det som er deponert hos oss.

Arkiv hos oss består av:
                                       - saksarkiv fra eiernes saksbehandling (papirbasert)
                                       - personregister (papirbaserte personmapper f.eks elevmapper, 
                                         pasientjournaler, tannlegekort, personalmappe mv)
                                       - elektronisk arkiv (uttrekk av informasjon fra elektroniske system 
                                         med arkivverdig informasjon)
                                       - privatarkiv fra selskap, foreninger og private personer
Hos oss deponeres:
                                      - arkiv eldre enn 25-30 år
                                      - arkiv fra avsluttede offentlige organer
                                      - personregistre 10 år etter siste kontakt 
                                      - privatarakiv fra selskap, foreninger og private personer

                               

 

IKA Finnmark IKS

Vi er klar til å ta imot papirarkiv fra våre eierkommuner.

30. oktober
Vi har et nytt depot og har tilsammen 11000 meter hyller i reoler over to etager i to avdelinger. Cirka 3000 meter er fylt opp av arkivmateriale fra våre eierkommuner. På grunn av utvidelsen av vårt arkivdepot har vi god plass til mer papirarkiv fra ...