Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Deponering av personregistermateriale

Deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark

IKA Finnmark IKS tar imot og oppbevarer personregistermateriale fra kommunene og Troms og Finnmark fylkeskommune.   Personregister omfatter bl.a. Klientmapper etter sosialtjenesteloven Pleie og omsorgsarkiv (brukermapper) etter sosialtjen...

Skjema - Avleveringsliste for personregister

Listen skal inneholde opplysninger om alle personregistermappene i avleveringen. Ved avlevering skal det følge en versjon av listen på papir, og en versjon på minnepinne. I tillegg skal det i hver arkivboks legges en liste samsvarende med mappene i b...