IMG_7790

Private arkiv

Arkiv gir oss et godt innblikk i hvordan samfunnet virket i den tid arkivene ble skapt. De er en god kilde for å dokumentere samfunnsutvikling over tid. For å få et helheltig dokumentasjon av samfunnet, er de private arkiv også en viktig del av samfunnsdokumentasjonen.
 

 

IKA Finnmark IKS tar imot arkiv fra private personer, foreninger og selskaper. Vårt kjerneområde er Finnmark. Vi har samarbeid med andre offentlige arkiv og bevaringsinstitusjoner.
Stadig dukker det opp skatter i forbindelse med ryddig av dødsbo;  stabbur, låver, loft eller kjellere som er viktige for vår felles dokumentarv.

Vi har begrensede ressurser til å gjøre omfattende arbeid med privatarkiv. Dersom du kommer over et viktig arkiv som må bevares for ettertiden, ber vi om at du tar kontakt med oss slik at vi sammen finner beste løsning. Dersom materialet består av papir i ringpermer eller løsark, ønsker vi at det plasseres i syrefrie arkivbokser. Dokumenter i et skilleark, kan legges i sammenfoldet A3 ark merket.

Vi er opptatt av at arkiv skal brukes. Som en offentlig institusjon, ønsker vi at materialet hos oss skal være offentlig tilgjengelig. Når vi forvalter materialet, er vi bundet av offentlighetsloven, personopplysningsloven, åndsverklov m.fl. Du kan i tillegg sette klausuler på materialet som deponeres hos oss. Det som er viktig er at du har eierskap eller forvaltningsrett over materialet. Vårt utkast til avtale for avlevering/deponering: her.