Kontakt

IKA Finnmark IKS
Besøk: Holmenveien 4
(inngangen mot E6 og Mesta)
Post: Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Styremedlemmer og Konst. Daglig leder

Årets siste styremøte i IKA Finnmark IKS

IKÀ Finnmark IKS har gjennomført årets siste styremøte i Alta 29.-30.november.

2023-12-08

Representantskapsmøte IKA Finnmark

Mandag 27.november kl. 1200 gjennomføres et representantskapsmøte i IKA Finnmark IKS. Møtet er digitalt. Men har også en fysisk lokasjon som er holmenveien 2, 9700 Lakselv. Møtet er åpent for alle. Ta kontakt for å få video(teamslenke) til møte. Frist for å få tilsendt lenke er fredag 24.november kl. 1200. Ta kontakt på epost: post@ikaf.no merkes med Repskap IKA Finnmark

2023-10-27
Bilde som viser "velkommenslide"

Presentasjoner fra

Kontaktseminar 2023

Her er kopi av presentasjonene fra kontaktseminaret vi arrangerte i april 2023.

2023-05-16
Deltakere, foredragsholdere og ansatte på årets kontaktseminar .

Kontaktseminaret 25. - 26. april

Vi har gjennomført et kontaktseminar for arkivtjenesten i våre eierkommuner i Finnmark. 

2023-04-24
IKA Finnmark IKS, Roger, Ane, Svein, Line og Gunnhild

IKA Finnmark IKS

Nytt arkivdepot

IKA Finnmark IKS har i dag et arkivdepot på over 11.000 hyllemeter. Vi har dermed fått mer plass til papirarkiv fra våre eierkommuner og fylkeskommunen i Finnmark.

2022-10-28