I år er arkivdagen i nord viet deportasjonen høste 1944. Porsanger kommune har invitert de historieformidlende institusjoner til å lage felles markering. Det har resultert i et bredt program med innlegg fra de som selv opplevde den dramatiske tiden, forsvarets side, forsker fra Gjenreisningsmuseet, historikere m.fl.

IKA Finnmark IKS stiller på Mearrasiida i Indre Billefjord med kopi av arkivmateriale fra register over rasjoneringskort, bilder fra legitimasjonskort samt kopi av søknader om støtte fra de som klarte unngå deportasjonen. Til markeringen i Porsanger kultursal, tar vi med vår utstilling over evakuering og gjenreisning.

        Plakat A3_Markering av tvangsevakuering.jpg