Vårt bidrag var den delen av utstillingen "Ikke premiering for overvintring" med fokus på deportasjonen fra Finnmark. Utstillingen befinner seg nå på Lakselv bibliotek og kan sees der hele denne uken. 20.11. er det forfatter Per Kristian Olsen som forteller om sin bok "Jevnet med jorden".

Dersom du ikke har anledning å komme hit til Lakselv, kan du se utstillingsheftet -> her

Til årets arkivdag fikk vi kopiert opp aktuelt arkivmateriale fra vårt rikholde arkiv fra Kistrand kommune:

               1. Protokoll over Engangsstønad 1946
                   Engangsstønad ble gitt til de som fulgte kronprinsen i London sin oppfordring om å unndra seg deportasjon. Folk rømte til fjells.

               2. Utdrag av register over rasjoneringskort 1937-1952.
                   Vi har flere ganger i Norge hatt rasjonering på ulike typer varer det var mangel på. Helt frem til utpå 1960-tallet var det rasjonering på f.eks 
                   bil som ble sett på luksus.
                   I vårt depot har vi to kassetter med register over rasjoneringskort. Et raskt blikk i dem, viser at det var rasjonering på sukker, kaffe, tobakk, sko bl.a.
                   Samtidig forteller arkivet om husstanden i perioden, flyttinger mv.