Et år i arkivet
av Solfrid Thunestvedt

I ett år har undertegnede hatt 50 prosent prosjektstilling på IKA Finnmark for ordning av ligningsarkivet til mange kommuner i Finnmark. Etter flere år i offentlig sektor hvor dager innebar glødende telefoner og serviceyting for pasienter og leger, var en hverdag i arkiv noe helt annet, ikke minst veldig lærerikt! 
                                                                                Solfrid Thunestvedt.jpg
                                                                                   Glad arkivmedarbeider, utstyrt med hodelykt og hansker.

Ligningsarkivet

Ligningsmaterialet fra 1965 og nyere dato, er statlig materiale og ble sendt Statsarkivet i Tromsø etter ordning her. Materiell fra 1964 og eldre er kommunalt og bevares hos oss. Det er avlevert ligningsmateriell fra mange kommuner, men mesteparten var ikke ordnet eller registrert hva som finnes fra de ulike kommuner. Derfor vil gjenfinning i slikt arkiv være vanskelig og må ordnes før innsyn vil kunne være mulig. Men hva er nå det «å ordne»…?

Kort vil det si å finne fram alt ligningsmateriell for en kommune og:

        -  sortere etter hvilken type materiale, det vil si møtebøker, forskuddslister, etterskuddslister, kladdelister osv.
        -  begrense materialet ved å fjerne doble kopier, rundskriv m.m. Dette makuleres.
        -  fjerne binders, brette ut krøllete sider, bytte ut ringpermer med arkivbokser m.m.
        -  registrere inn det sorterte materialet i arkivbestanden vår digitalt.
        -  produsere og lime på etiketter til alle arkivstykkene.
        -  plassere materialet tilbake i arkivdepotet og registrere i arkivbestand hvor de ulike protokollene ligger.
           Oppstilling i arkivet følger allment arkivskjema.

Arkivet kan nå lett gjenfinnes for ettertiden!

Sortere.jpg  Registrere.jpg  Etikettere_4160x3120.jpg
                                                                                                   Sortere, registrere, etikettere, plassere, makulere.... Noen bilder underveis

                                                                               Plassere.jpg  
                                                                                               
             ......til det oversiktlige lett gjenfinnelige arkiv.....

                                                                              Arkivbokser.jpg  
                                                                                                  
     Gamle og slitne arkivbokser erstattet med nye.

 

Eksempler binders.jpg   Eksempler binders1.jpg
                                       Eksempler på hvorfor binders skal fjernes fra papirarkiv. Her har en enkelt binders rustet seg gjennom flere sider.
 

Tja, det er jo lett…

Etter å ha arbeidet med materiell fra flere kommuner, oppdaget jeg fort at det var stor forskjell på ligningsmateriellet og organiseringen hos de ulike ligningskontorene. Noen var oversiktlige, andre mer kaotiske. For eksempel kan samme type liste ha ulike navn, og dette innad fra samme kontor. I tillegg kan en type liste endte utseende fra et år til et annet. Dette gjør ikke jobben lett for en stakkars arkivordner, som skal sortere dette mer enn 50 år etter arkivet er skapt. Lettelsen var derfor stor da jeg i en kommune fant et skriv fra en som har gjort samme observasjon som meg etter å ha besøkt ligningskontorer rundt om. Se bilde 9 og 10. dette kom som en liten trøst når jeg iblant har følt meg småtussete av å få oversikt over arkivet.

Arkivordning.jpg   Arkivordning1.jpg

Utdrag fra foredrag om arkivene ved ligningskontorer, ca 1950.

 

Kuriositeter i gamle protokoller

Å jobbe med gammelt arkiv og gamle protokoller er interessant og det dukket opp flere spennende ting underveis. Undertegnede hadde stor glede i å plukke opp gamle navn fra de gamle skattelistene. Hvor ble det av jentenavnene Hjalmine, Ingvarda og Elvine? Eller guttenavnene Amandus, Bertrand og Selmer? For ikke å snakke om den vakre håndskriften mange hadde før. Ikke alt like lesbart, det skal sies, men vakkert likefult å se skattelister og møtebøker ført med sirlig hånd.

Håndskrift.jpgHåndskrift1.jpg

Mange vakre og ulike håndskrifter finnes i eldre arkiv. (Første bildet er sladdet.)

 

Protokoller.jpg

Krig setter sine spor også i arkiv. Samme type protokoll. Første bunke fra før 1945 og andre bunke etter 1945. Et skarpt skille til ettertanke.
 

For en samler kan en også finne spennende ting i et arkiv. Etter ordningen ble frimerker og eldre konvolutter uten personopplysninger sendt til Tubfrim, som videreselger dette for et veldedig formål. I arkivet kan en finne gamle frimerkene opp gjennom tiden, men stempel fra forhenværende postkontorer. Har du noen gang hørt om postkontoret i Gulgofjord? Innholdet i konvoluttene ble under ordningen brettet ut, konvoluttene kopiert og brukt som omslag. Konvoluttene og/eller frimerkene ble så sendt. Søppel for arkivet, en mulig skatt for en samler.

Frimerker.jpg

  Konvolutt med eldre frimerker og stempel.

 

Ved veis ende…

Året på IKA Finnmark IKS er over, men den nyttige arkiverfaringen tas med videre. Jeg er takknemlig for tiden her, året har vært lærerikt, utfordrende og utviklende. En eventuell fremtidig karriere innen arkiv er absolutt heller ikke utelukket.

Takk for nå!