IMG_2309

Lesesal

Lesesalen finnes i tilknyting til depotet i Lakselv.

Åpningstider
Lesesalen er normalt åpen for publikum mandag til fredag
            kl. 09:00 - 15:00    01.01.-15.05. samt 16.09-31.12. 

              kl. 09:00 - 14:30   16.05.-15.09.

 

Ta alltid kontakt med oss noen dager på forhånd når du ønsker besøke oss for å få innsyn i våre arkiver.
Da får vi forberedt ditt besøk, funnet frem til de arkiv aktuelt for deg og satt av personell.
Vi har utarbeidet en
smittevernsveileder for lesesalsbesøk hos oss for å kunne åpne opp for besøk hos oss igjen. 
Alt for at du skal får mest mulig ut av besøket ditt hos oss.