1. «Tidsbruk og kostander av arkivering i offentlig sektor»

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-111-Tidsbruk-og-kostnader-av-arkivering-i-offentlig-sektor.pdf

 

  1. Innsyn i digitale data

Frem til nå informasjon fra utgåtte digitale systemer vært nærmest utilgjengelig om man ikke har skrevet det ut på papir.

IKA Finnmark IKS kan nå sammen med KDRS tilby en rimelig løsning på dette:

«KDRS Søk og Vis».

Løsningen kan kjøres hos KDRS slik at man ikke får enda et system lokalt som skal driftes, dette koster ikke noe ekstra.

Vi har allerede en eier i gang med løsningen og en rekke kommuner andre steder i landet benytter den også.

Løsningen baserer seg på et samarbeid mellom flere arkivinstitusjoner hvor vi deler og kan gjenbruke tekniske maler for hvordan man får innsyn i de ulike systemene.

Man betaler bare for total lagringsplass, ikke for antall systemer man vil ha innsyn i.

Kostnadene med løsningen blir derfor vesentlig rimeligere enn fra kommersielle leverandører, pr i dag typisk 20.000 pr år pr kommune.

Ta kontakt for nærmere detaljer.

 

  1. Arkivholdet i din organisasjon 

Hvordan er arkivholdet i din organisasjon? Hvilke områder er det stor fare for at viktig dokumentasjon kan gå tapt?

 

En risikoanalyse av arkivholdet i din organisasjon kan avdekke hvor man trenger mer fokus. Det være seg organisering av arbeid, rutiner, kontrollpunkter og andre tiltak. 

Arkivverket har utarbeidet et verktøy som hjelp i analysen av din organisasjon. Den kan også brukes på seksjonsnivå, eller avdelingsnivå. 

https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkivplan-og-internkontroll?

Velg punkt «Risikovurdering av arkivholdet i en virksomhet». Vi brukte ca 30-45 minutter ift vår organisasjon.