Kontakt

IKA Finnmark IKS
Besøk: Holmenveien 4
(inngangen mot E6 og Mesta)
Post: Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

IKA Finnmark IKS

Nytt arkivdepot

IKA Finnmark IKS har i dag et arkivdepot på over 11.000 hyllemeter. Vi har dermed fått mer plass til papirarkiv fra våre eierkommuner og fylkeskommunen i Finnmark.

IMG_1779
Styreleder Frode Wilhelmsen og leder av representantskapet Aina Borch, markerte overtakelsen av det nye depotet i slutten av 2022.

Etter en lang dag med mange sjekker og grundige undersøkelser ble papirene signert. Kivijervi Entreprenør fra Alta har med hjelp av en del andre firmaer her fra Finnmark og Porsanger levert oss et bygg vi gleder oss stort til å ta i bruk.

Her er gjengen som som saumfarte bygget fra topp til tå i dag:

sjekk-gjengen ute (Custom).jpg     sjekkgjengen inne (Custom).jpg

Til slutt ble det avtale og signaturer fra både vår styreleder Frode Wilhelmsen og Eirik Kivijervi som er daglig leder i Kivijervi Entreprenør.

styreldeer og daglig leder (Custom).jpg