Kontakt

IKA Finnmark IKS
Besøk: Holmenveien 4
(inngangen mot E6 og Mesta)
Post: Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Representantskapsmøte IKA Finnmark

Mandag 27.november kl. 1200 gjennomføres et representantskapsmøte i IKA Finnmark IKS. Møtet er digitalt. Men har også en fysisk lokasjon som er holmenveien 2, 9700 Lakselv. Møtet er åpent for alle. Ta kontakt for å få video(teamslenke) til møte. Frist for å få tilsendt lenke er fredag 24.november kl. 1200. Ta kontakt på epost: post@ikaf.no merkes med Repskap IKA Finnmark

dronebilde_arkiv_low_res_933x700

Møteinnkalling Representantskapsmøte 27.11.23 kl. 1200 (teams)

IKA Finnmark IKS - IKA Finnmárkku IKS - IKA Finmarkku IKS
Møteinnkalling
Utvalg: Representantskap
Møtested: Lakselv - Teams - IKA Finnmark IKS Holmenveien 4 Lakselv
Dato: 27.11.2023
Tidspunkt: 12:00 - 14:00

Møtet er åpent for alle. Men enkelt saker kan lukkes etter lovverket.

Vel møtt!


Saksliste
Utvalgssaksnr.
Tittel
13/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 10052023
14/23 Konstituering
15/23 Orienteringer
16/23 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
17/23 Budsjettregulering
18/23 Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med
møteleder