Rutiner for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS.

RUTINE FOR AVLEVERING av arkiv til IKA Finnmark IKS.
IKA Finnmark IKS tar imot materialet, kontrollerer hvorvidt avleveringen stemmer overens med samlet/innholdslisten.
Når avleveringen eventuelt blir godkjent, sender vi kommunen kvittering for det avleverte materialet.