For full funksjonalitet er det viktig at du har Excel 2019 eller nyere, eventuelt Office365 som er oppdatert.

FIlen kan også åpnes i en rekke andre programmer som LibreOffice, OpenOffice med flere men du får noe begrenset funksjonalitet.

Avleveringsliste for personregister finner du her:

Deponering Personregister lister v2.01.xlsx - Siste versjon er 2.01 utgitt 11/3-2024.