Veiledning med bilder for avlevering av eldre arkiver

Iht forskrift om offentlig arkiv av 01.01.2018, § 18  skal offentlige organ avlevere eldre og avslutta arkiv til arkivdepot. Nærmere bestemmelser skal baseres på forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) av 01.01.2018.
Det skal normalt avleveres til arkivinstitusjon arkivmateriale når materialet er 25 til 30 år gammelt. I tillegg skal avlevers materiale fra organ som legges ned.

Ta kontakt ved avlevering av eldre arkiv.

post@ikaf.no