IKA Finnmark IKS

Vi er klar til å ta imot papirarkiv fra våre eierkommuner.

Vi har et nytt depot og har tilsammen 11000 meter hyller i reoler over to etager i to avdelinger. Cirka 3000 meter er fylt opp av arkivmateriale fra våre eierkommuner. På grunn av utvidelsen av vårt arkivdepot har vi god plass til mer papirarkiv fra våre eierkommuner og fylkeskommune i Finnmark. 
 

Det medfører at kommunene selv må oppbevare sitt arkivmateriale i trygge omgivelser i mellomtiden.
For å redusere plassbehovet, vil vi anbefale dere å arkivavgrense og ordne materialet. Sette materiale i syrefrie arkivbokser og merke tydelig med kommune, arkiv, periode m.v. Arkivboksene setter så i esker (papir veier så ikke for store esker da du skal flytte på dem også) som også merkes med kommune, arkiv m.v. Settes så i lagerrom UTEN vannledninger og låsbare om det er personopplysninger i arkivmaterialet. Erfaringsmessig er det ofte på lagerrom behov for å flytte rundt på esker, noe som medfører stor fare for sammenblanding av arkiv. 
Vi vil gi dere beskjed når vi er klar til å ta imot arkiv fra dere.

Du finner veiledere i menyene til venstre.
Ta gjerne kontakt med oss om du har behov for mer veiledning.